Lithuanian

Lithuanian

Grid View:

Malon?s Prana?as Muhammad'as Pats Mylimiausias Žmogus

(0)
8.00€

     Šioje knygoje aprašomas paskutinio žmonijos Pranašo- Muhammad‘o (TJTIAP) gyvenimas ir jo aukščiausios moralinės savybės. Knygos pagrindą sudaro autoriaus parašyti ir įvairiais periodais išspausdinti straipsniai, knyga „Rahmet estintileri“, išversta į daugelį pasaulio kalbų, pasisakymai, pamokslai, paskaitos, diskusijos, suredaguoti gerbiamo au..

Mano Pu?k?oj? Rel?g?ja - 1

(0)
10.00€

     Šioje spalvingai įliustruotoje knygoje smulkiai aiškinamos garbinimo, vudu, gusl, tajammum (apsiprausimo) ir maldos temos. Kiekviena jų pradedama idomiu pasakojimu. Pateikta daugybė Šventojo Korano ajat‘ų ir mūsų Pranašo hadisų bei atsiminimų apie jį, jo ištikimus draugus ir iškilias Islamo asmenybes, pateikti jų posakiai. Tam, kad būtų lengvi..

Mano Pu?k?oj? Rel?g?ja - 2

(0)
10.00€

     Knygų „Mano puikioji religija. Mokausi garbinti“ serija yra vienas iš puikiausių būdų pateikti mūsų mažiesiems skaitytojams žinias apie Islamą. Kiekvienoje temoje yra iliustracijų, schematinių paaiškinimų, užduočių ir testų, žinių įtvirtinimui. Pirmoje dalyje mes aptarėme apsiprausimo ir maldos temas. O antrojoje mes papasakosime apie pasninką..

Mano Pu?k?oj? Rel?g?ja - 3

(0)
10.00€

     Knygos iš serijos „Mano puikioji religija.Mokausi garbinti“, 1 ir 2 tomai, kurias išleidome anksčiau, patiko jums ir mūsų draugams. Todėl nusprendėme pratęsti šią knygų seriją nauju ciklu: „Mokausi tikėjimo pagrindų -1“. Ji buvo paruošta tam, kad paaiškinti pagrindinius tikėjimo klausimus. Šioje knygoje nagrinėjami tokie klausimai kaip religij..

Mano Pu?k?oj? Rel?g?ja - 4

(0)
10.00€

     Pats vertingiausias mūsų šio gyvenimo kapitalas yra iman (tikėjimas), kuris užgimsta širdyje ir atsispindi mūsų poelgiuose. Aukščiausiasis Allah‘as myli tuos vergus, kurie nuoširdžiai tiki ir daro gerus darbus. Jiems Kūrėjas paruošė Rojaus sodus. Tikėjimo eisena, kurią pradėjo pranašas Muhammad‘as (TJTIAP), tęsėsi daugelį kartų, kurios dėjo vi..

Mokausi Apsiprausimo ir Maldos

(0)
3.50€

     Šioje, puikiai išleistoje, brošiūroje, kurioje gausu spalvotų fotografijų, yra smulkiai, žingsnis po žingsnio, paaiškinama apsiprausimo maldai (taharat) bei namaz‘o atlikimo eiga; pateikiamos du‘a ir šventojo Korano suros, skaitomos namaz‘o metu (arabų kalba su lietuviška transkripcija); atskleidžiami Islamo tikėjimo klausimai ir kita. Brošiūr..

Prana?o Žmonos

(0)
5.00€

     Ši knyga aprašo pačius ryškiausius ir labiausiai pamokančius pavyzdžius iš Allah‘o Pranašo – Muhammad‘o (TJTIAP) žmonų gyvenimų. Ji panardina skaitytoją į jas supusią dvasinę atmosferą. Knygoje taip pat pateikiami Pranašo šeimyninio gyvenimo ypatumai ir kai kurie jo žmonų ypatumai. Knyga bus naudinga ir įdomi plačiam skaitytojų ratui.Mustafa E..

Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)