Kyrgyz

Kyrgyz

Grid View:

Ажылык жана Умра

(0)
5.00€

     Бакыт каалгасы атанган ажылык жана умра ибадаттары - жаамы инсанияттын рухий ыпластыктардан арылуусу, тазалануусу, жаңыча жашоосу үчүн эң эле ийги мүмкүнчүлүк.Осман Нури Топбаш..

Бакытка багыт

(0)
8.00€

     Бул чыгармада Алла Тааланын улуулугу, аруулугу, кудуреттіілігі, асыресе, адам баласынын жаралуу себеби, максаты, адам атка татыктуу болуунун негизги эрежелери тууралуу баяндалган.Осман Нури Топбаш..

Исламдын Изги Маданияты - 2

(0)
8.00€

     Бул чыгармада Исламдагы нукура адеп-ахлак, инсандык алгы касиеттер жана анык изгилик терең баяндалган.Осман Нури Топбаш..

Исламдын Изги Маданияты - 3

(0)
8.00€

     Бул чыгармада Исламдагы нукура адеп-ахлак, инсандык алгы касиеттер жана анык изгилик терең баяндалган.Осман Нури Топбаш..

Исламдын Изги Маданияты - 4

(0)
8.00€

     Бул чыгармада Исламдагы нукура адеп-ахлак, инсандык алгы касиеттер жана анык изгилик терең баяндалган.Осман Нури Топбаш..

Мухтасар Ислам илмихалы

(0)
20.00€

     Бул китепте Ислам динине таандык ишеним жана ибадат негиздери, алардын өкүмдөрү камтылган. Ошондой эле азыноолак кошумча диний маалыматтарга да орун берилген.Абдуррахман Хачкалы..

Мээрим Желаргысы

(0)
8.00€

     Бул чыгармада пайгамбарыбыз Мухаммеддин (с.а.в.) адамдык бийик сапаты тууралуу кеңири маалымат берилген.Осман Нури Топбаш..

Тасаввуф

(0)
20.00€

     Бул китепте Ислам дининин аруулугу, улуктугу тасаввуф аркылуу аят-хадистерге таянуу менен берилген. Ошону менен катар эле, тасаввуфтун мани-маңызы, пайда болушу, максаты кеңири баяндалган.Осман Нури Топбаш..

Теңдешсиз үлгүлүү инсан

(0)
5.00€

     Түркиялык жазуучу Осман Нури Топбаштын калемине таандык «Теңдешсиз үлгүлүү инсан Азирети Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи васаллам)» аттуу китеп түрк тилинен кыргыз тилине 2006 жылы которулду. Бул чыгармада пайгамбарыбыз Мухаммаддин (с.а.в.) адамдык бийик сапаты тууралуу кеңири маалымат берилген.Осман Нури Топбаш..

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)