Kurdish

Kurdish

Grid View:

Di N?r?na ?slam? De Eql ? Felsefe

(0)
5.00€

     Ev kitêb, bihayê aqil di dînê Îslamê de îzah dike û helwesta Îslamê ji felsefê eşkere dike. Her wiha ev kitêb, wî mirovê ku haya wî ji kîtab û sunnetê nîn e, ji fikr û ramanên batil ên bi xemla mentiqê xemilandî, şiyar dike.Osman Nûrî TopbaşISBN: 978-9944-83-836-8..

H?l?na Malbata Bextewar

(0)
5.00€

     Ev kitêb, têgihaya zewacê di îslamê de û wan rêkarî û hîman eşkere dike ku divê mêr û jin wan di avakirina malbata misliman de li ber çavan bigrin û bi wan pêgir bibin. Her wiha ew cih û meqamê jinê di vî dînê mezin de û rêyên terbiye û perwerdekirina zar û zêçan rapêş û eşkere dike.Osman Nûrî TopbaşISBN: 978-9944-83-895-5..

Ji Bex?? Dilan Nefes?n Daw?n

(0)
10.00€

     Ev kitêb, hewl dide ji Qur’ana Pîroz bi xwe bersiva vê pirsa Qur’anî bide; “Hûn bi ku ve diçin?” Ev kitêb, mijara nefesên dawîn ji xwendevanan re pêşkêş dike. Ew, ji kaînatê û tesbîhatên wan ji Xudê Teala re di wextên seheran de, ji Qur’ana Pîroz, ji tefekkurê,  ji tobê, ji poşmanîyê, ji doza heqîyê, ji exlaqê kirrîn-firotinên bazirganî û ji q..

Ji Exlaq? Nim?ney? y? DOST?N HEQ - 1

(0)
10.00€

     Ev kitêb, kesayetîya welîyan bi exlaqê xweşê nimûneyî yê wan ji xwendevanan re pêşkêş dike. Ev kitêb bi ayet û hedîsan hatiye xemilandin.  Ew behsa bersiva vê pirsê dide: Misliman çawa dikare ji bo dîgeran bibe nimûne? Her wiha ew hewl dide xesletên mislimanê nimûneyî û îdeal bide xuyakirin.Osman Nûrî TopbaşISBN: 978-9944-83-885-6..

Ji Exlaq? Nim?ney? y? DOST?N HEQ - 2

(0)
10.00€

     Ev kitêb, kesayetîya welîyan bi exlaqê xweşê nimûneyî yê wan ji xwendevanan re pêşkêş dike. Ev kitêb bi ayet û hedîsan hatiye xemilandin.  Ew behsa bersiva vê pirsê dide: Misliman çawa dikare ji bo dîgeran bibe nimûne? Her wiha ew hewl dide xesletên mislimanê nimûneyî û îdeal bide xuyakirin.Osman Nûrî TopbaşISBN: 978-9944-83-892-4..

Rahmeke Wisan Ku

(0)
10.00€

     Ev kitêb, behsa sifetekî mezin ji sifetên Pêğemberê Xuda dike; ew jî ew rahm e ku di Qur’ana Pîroz de hatiye îfadekirin: “Me, tu ji aleman re bes wek rahm şandî.” (Enbiya, 21/107) Naxwe li kaînatê çi hebe, her ji vê rahmê îstîfade dike; ji xwe nexasim însan. Her nîmeta ku em kelk jê digrin, her îkramên îlahî û her sipehîtî her tecellîyek ji wê..

Res?l?llah Kesayet?ya Nim?ney? ya B?hempa Hezret? M?hemmed M?stefa

(0)
5.00€

     Ev kitêb, berhema xebateke dûv-dirêj û hûr û kûr e. Zêdebarî vê jî ew rêzebendîyeke tarîxî ya jîyana mezinê Mûhemmed ji me re pêşkêş dike. Ew ji hêleke din ve kesayetîya nimûneyî ya wî dide xuyakirin û ew behsa bersiva vê pirsê dide: Misliman çawa dikare ji bo dîgeran bibe nimûne? Her wiha ew hewl dide xesletên mislimanê nimûneyî û îdeal bide ..

Tefekkur Di Ka?nat, ?nsan ? Qur?an? De

(0)
5.00€

     Ev kitêb, ji mijara tefekkura di mexlûqatê Xudê Teala de behs dike. Xuda -ezze wecelle- însan aferandiye ji bo wî biperêse, îbadetê jê re bike û wî nas bike. Însan dikare ji rêya zikr û tefekkurê bigihîje vê emanca bilind. Îbadet, kakila jîyana însanî ye. Zikr, sipehîtirîn awayê îbadetkirina ji Heq Teala re ye. Zikr û tefekkur, cêwî ne, bi ti ..

Tesewwuf Di ?mt?hana Misliman? Ya Digel Xwe De

(0)
5.00€

     Ev kitêb, heqîqeta tesewwufê ya ji bid‘at û xurafeyan dûr ji me eşkere dike. Ev kitêb, -digel mijarên ku rapêş dike- ji bo mirovê ku dixwaze ji tesewwufê haydar bibe û di vê rê de here, navgîn û wesîleyeke giring e.     Tesewwuf, îmaneke bi îşqa îlahî re têkildar e, îbadeteke di wijdanê de cihgir e û reftar û rêveçûneke sipehî ye ku ji rêbaza ..

Showing 1 to 10 of 10 (1 Pages)