Georgian

Georgian

Grid View:

76 დიდი ცოდვა

(0)
7.00€

     იმედი გვაქვს, რომ წიგნი, რომელიც დაწვრილებით აღწერს დიდ ცოდვებს, სარგებელს მოიტანს. დაე, ალლაჰმა, თავისი წყალობით, ცოდვებისგან დაგვიფაროს. ყურანში უზენაესი ალლაჰი ბრძანებს: `თუ გაემიჯნებით მძიმე ცოდვებს, რაც გეკრძალებათ, მო¬გიტევებთ ჩვენ ცოდვებსა თქვენსას და ღირსეულ შესასვლელში შეგიყვანთ თქვენ! (სურა ნისა, აიათი 31)იმამი ზაჰაბი..

ახალგაზრდა თანამიმდევრები

(0)
7.00€

     ბედნიერების ეპოქაში, ისლამის წმინდა გზაზე, უკეთილშობილეს შუამავალზე ძლიერ და გულწრფელად შეყვარებულ, მისი აღმავლობისათვის მებრძოლ, მუდამ თავგანწირულ თანამიმდევართაგან უმეტესი ახალგაზრდები იყვნენ, რომლებიც წმინდა შუამავალს, სიცოცხლითა და მთელი სიმდიდრით მხარს უჭერდნენ და გვერდით ედგნენ. ამ თვალსაზრისით, არ იქნებოდა შეცდომა, თუკი ისლამს ახალგაზდუ..

ბედნიერი ეპოქის ადამიანები

(0)
5.00€

     ასრი-საადათი-ბედნიერებისა და სიმშ¬ვიდის ეპოქაა, როდესაც მორწმუნეებმა საკუთარ თავზე გამოსცადეს რწმენის ღრმა განცდა. ეს ის დროა, როდესაც მთელი კაცო¬ბრიობისათვის ჭეშმარიტი გზის სახელმძღ¬ვანელო, წმინდა ყურანი იქნა გარდმოვლე¬ნილი. ეს ის პერიოდია, რომელშიც უზენაესი ალლაჰის შუამავალი და მისი თანამიმდევრე¬ბი ცხოვრობდნენ. რომლებმაც მსოფლიოში ისლამი გაა..

ბედნიერი ოჯახი

(0)
5.00€

     ამ წიგნში მოკლედაა მოყვანილი ყველა ის პოსტულატი, რომელიც სანიმუშო ოჯახის შესაქმნელადაა აუცილებელი. აქ ჩამოთვლილია ის წესები და პრინციპები, რომლებიც ქორწინებაში უმაღლესი მიზნების მისაღწევად არის საჭირო, ასევე ამასთან დაკავშირებული ცხოვრებისეული მაგალითები. გარდა ამისა წიგნში აღწერილია ეპიზოდები ისლამის ზოგიერთი უდიდესი მოღვაწის და პირველ რიგში ..

გამჩენზე, სამყაროსა და ადამიანზე დაფიქრება

(0)
5.00€

     ყურანი, ადამიანი და სამყარო – ეს, ის სამი ძირითადი კომპონენტია, რომლებზეც  შეიძლება ღრმად დაფიქრდეს პიროვნება და შეიცნოს უზენაესი ალლაჰის ულამაზესი სახელები და მისი ძლევამოსილება.      უზენაესმა ალლაჰმა, მხოლოდ ადამიანს არგუნა წილად ამის საშუალება, დაფიქრება და შეგრძნება. დაფიქრება,  ერთადერთი და შეუდარებელი საშუალებაა იმისა, რომ ადამიანმა სულ..

ერთი კოკა წყალი

(0)
8.00€

     მოცემული წიგნი დაწერილია მევლანა ჯალალედინ რუმის მიერ 700 წლის წინ შექმნილი პოემის `მასნავი~-ს მოტივებზე. ისლამის ეს გამოჩენილი სწავლული ამ პოემის დაწერის მიზანს ასე განსაზღვრავდა: `მასნავი~ - ესაა ნათელი გზა მათთვის, რომელთაც ღვთიური საიდუმლოებების, იდუმალი აზრების შეცნობა და ჭეშმარიტებამდე მისვლა სურთ. ავტორი იმედოვნებს, რომ ეს წიგნი, რომელშ..

ვედრება და სურეები

(0)
3.50€

    თქვენს ხელთ არსებული ნაშრომი შეიცავს ყოველდღიურ ვედრებებს, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზებსა და გარემოებებთან დაკავშირებით იკითხება (ქართულ და არაბულ ენებზე). მასში მოცემულია, როგორც ცნობილი ისლამოლოგების მიერ აღვლენილი, ასევე მკურნალობის მიზნით შესრულებული ვედრებები, ყურანის აიათები და სალავათები შუამავლისადმი (სელლელლაჰუ ალეიჰი ვე სელლემ). წიგნში..

ისლამი

(0)
8.00€

     ისლამი-ეს არის ცხოვრების წესი. ის განსაზღვრავს არა მარტო რწმენის საფუძვლებს, არამედ, ამავე დროს, ადგესნ საზოგადოებასში ქცევის წესებს. ასევე აკონტროლებს თავისი კანონების გამოყენებასა და შესრულებას. როგორც ცნობილია ისლამი ამ ქვეყანაზე ცხოვრებას განიხილავს როგორც მარადიული სიცოცხლის კარიბჭეს, ხოლო სხეულის არსებობა სულის გარეშე შეუძლებელია. ისლამი..

ისლამი - უკანასკნელი ღვთაებრივი რელიგია

(0)
5.00€

     ყოვლისშემძლე ალლაჰი, რომელმაც სამყარო დაადამიანები გააჩინა და ჭეშმარიტი გზისსაჩვენებლად რელიგია გამოუგზავნა, ერთადერთია. ამიტომ აუცილებელია ყველაგარდმოვლენილი წიგნისა და შუამავლისავირწმუნოთ, რადგანაც მთელი ისტორიისგანმავლობაში ადამიანები ამას ადასტურებდნენ. უზენაესი ალლაჰის მიერ უკანასკნელ რელიგიადგარდმოვლენილი რწმენა ისლამია. ისლამისჭეშმარიტე..

ისლამი რწმენა ღვთისმსახურება

(0)
15.00€

     ავტორი ისლამის თითოეულ ბურჯს იმგვარად ხსნის, რომ შეუძლებელია მკითხველში აღფრთოვანება არ გამოიწვიოს. წიგნი გასაოცარად აღწერს შინაგან მდგომარეობას ნამაზის შესრულებასთან, ქონებასთან და სიმდიდრესთან, ადამიანებთან და ყველა ცოცხალ არსებებთან დაკავშირებით. წიგნში განხილული, ყველა საკითხის არგუმენტებად მოყვანილია ყურანის აიათები, უკეთილშობილესი მუჰამმ..

ისლამის დოგმატიკა (აყიდა)

(0)
10.00€

     ისლამის თვალსაზრისით, რელიგია არის ადამიანების ცხოვრების წესის მოსაწესრიგებლად, ერთი ღმერთის მიერ დადგენილი რწმენა, რომელიც გვაძლევს ცოდნას ადამიანის გაჩენის მიზნისა და იდუმალი აზრის შესახებ, ასევე გამჩენისადმი თაყვანისცემის შესრულების მეთოდებზე. ის მიმართავს გონიერ ადამიანებს მაღალზნეობრივი, ღვთისნიერი საქმეების შესრულებისკენ, რელიგია ასევე ა..

ისლამში ოჯახური პედაგოგიკა

(0)
7.00€

     ამ წიგნის პირველი თავი ოჯახურ ურთიერთობებს მივუძღვენი, მეორე - დისციპლინას ოჯახში და ბავშვის სულიერ აღზრდას. მესამე თავში კი შევეცადე განმეხილა დადებითი და უარყოფითი ქცევების ძირითადი მაგალითები, ხაზს ვუსვამდი რა ადამიანებს შორის ურთიერთობების საჭიროებასა და მნიშვნელობას.ქემალედდინ ერდილ..

ლოცვის მასწავლებელი

(0)
3.50€

     რწმენის საგანძური უმნიშვნელოვანესი და აუცილებელია ყოველი ადამიანისთვის. თუმცა მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი. მუდმივად საჭიროა ღვთისმსახურებით რწმენის განმტკიცება. ვინაიდან ღვთისმსახურების გარეშე რწმენა ღიად დარჩენილ ანთებულ ლამპარს ჰგავს, რომელსაც მცირედ მონაბერი ნიავიც კი იოლად ჩააქრობს. წიგნი `ლოცვის მასწავლებელი` აუცილებელია იყოს ყველა მუსლიმ..

მართლმორწმუნე ჰალიფათა თანავარსკვლავედი

(0)
5.00€

     კაცობრიობის ისტორიაში განსაკუთრებულადაა მიჩნეული „ასრი საადათის“ პერიოდი. ეპოქა, რომელშიც ქმნა სიკეთისა, კეთილგონიერება, ზნეობრიობა, სამართლიანობა, კაცთმოყვარეობა, შეთანხმებული იყო ალლაჰის ნებასთან და მორალურ კრიტერიუმებთან. ეჭვგარეშეა, რომ ყოველივე ზემოთქმული უკავშირდება პერიოდს, როდესაც დედამიწაზე მისი მადლმოსილება ანათებდა.ოსმან ნური თოფბაშ..

მორწმუნეთა შორის ურთიერთობები (სურა ჰუჯურათის თეფსირი)

(0)
7.00€

      ნაშრომი ორ ნაწილადაა დაყოფილი.     ნაწილი პირველი: ამ ნაწილში სურას ზოგადი მიმოხილვაა მოცემული და სურაში მოხსენიებული ზოგიერთი სიტყვებისა და ტერმინების ახსნას ეთმობა ადგილი.      ნაწილი მეორე: `სურას თეფსირი~ ამ ნაწილშიც, ისევე როგორც პირველ თავში,  თეფსირის სწავლულებს მივმართეთ და აიათები ქვესათაურებად განვმარტეთ.      პირველ ხუთ აიათში..

Showing 1 to 15 of 40 (3 Pages)