Bulgarian

Bulgarian

Grid View:

Вакъф Инфак Хизмет

(0)
8.00€

     Терминологичното значение на думата вакъф означава прехвърляне на частната собственност на недвижим имот източник на доход в Аллахова собственност. А ползите от вакъфа са за хората според волята на дарителя. Имот превърнал се в Аллхова собственност вакъф вече не може да се прехвърля към други лица. Днес, когато братските чувства са отслабнали,..

Достойният Нрав На Моя Пророк Разкази

(0)
5.00€

    В тази книга ще откриете спомени с аромат на благоуханни рози от живота на Любимия ни Пророк Хазрети Мухаммед салляллаху алейхи ве селлем. Неговият благословен живот е прекрасен пример за нас. Поместихме някои от тези мили спомени в разказите, изпълващи страниците на настоящата книга. Всеки един от тези петнайсет разказа ще ви пренесе в атмосфе..

Загадката наречена човек

(0)
7.00€

     Противоречията, които всеки човек изживява дълбоко в душата си, се проявяват и в обществения живот. В едно и също общество продължават своето съществуване както духовно извисените, живеещи в мъдростта и душевното спокойствие на вярата, така и изгубените във водовъртежа на безверието. Този, който не е успял чрез духовно усъвършенстване да се ос..

Ислямът Форма И Дух

(0)
15.00€

     тази книга авторът анализира духовното измерение на исляма. Първоначално разкрива основата на нашата вяра (келиме-и шехадет) и прави опит да разкрие забулената в нея мъдрост. Следвайки принципите на вярата, вниква дълбоко в духовните аспекти на ислямското богослужение. Макар и ислямът като религия да може да бъде описан до степен, в която се п..

История на Пророците В Светлината На Свещения Коран - 1

(0)
15.00€

     В първата част от тази творба, плод на Божията благодат, са представени имената, мъдростите и поуките в живота на пророците, споменати в Свещения Коран: Адем (алейхисселям), на когото ангелите получиха заповед да се поклонят; Идрис (алейхисселям), притежавал тайнството на небесното възхищение; Нух (алейхисселям), пречистил земята от неверието ..

История на Пророците В Светлината На Свещения Коран - 2

(0)
15.00€

     Във втората част от тази творба, плод на Божията благодат, са представени имената, мъдростите и поуките в живота на пророците, споменати в Свещения Коран:     МУСА - алейхисселям- Погубил Фараона във водовъртежите на Червено море с чудото на тоягата си;     ХАРУН - алейхисселям- Праведният брат на Муса алейхисселям и негов верен помощник;     ..

Капчици Животворна Вода

(0)
7.00€

     „Месневи“ е като океан от тайнство и мъдрост. „Месневи“ е творба, в която картата на приключението за откриване на човека и човешкият дух (рух) е начертана с думи. „Месневи“ е духовният свят на Мевляна превъплътен  в слово и отразен в стихове. Един вик откъснал се от страданието в душата на духовно извисения човек. Самият Мевляна описва „Месне..

Моята Прекрасна Религия - 1-2

(0)
15.00€

     Тази книга е подготвена да обучи децата ни с обич на целта на нашето сътворение - ибадетите.При изготвянето на книгата са взети под внимание следните обстоятелства:Книгата е предназначена за деца от 10 - 15 години. Информацията, която може да се намери в повечето книги по ислямско вероучение са преминали от езикова, стилистична и педагогическа..

Моята Прекрасна Религия - 3-4

(0)
15.00€

     Тази книга е подготвена с цел да обучи децата ни с любов на основите на вярата. Те са са ключът към спокойствието в земния и към Рая (Дженнет) в отвъдния живот. При изготвянето на книгата са взети впредвид следните обстоятелства:Всяка тема започва с разказ, за да четат децата с радост и желание В рамки са поставени най-важните източници на рел..

Полъхът На Милостта Мухаммед И Чудесата На Корана

(0)
8.00€

     Книгата разглежда една от най-силните, характерни за живота на Пророка Мухаммед черти, която преднамерено или случайно дълго време е пренебрегвана. Разказът внушава неговото милосърдие, което, без съмнение, е доминиращото през целия му живот. Днес и мюсюлманите, и хората, изповядващи други религии, трябва да знаят, че никоя друга историческа л..

Последният дъх

(0)
10.00€

     Последният дъх е като кристално чисто огледало. Всеки човек вижда в него целия живот, който оставя след себе си с хубавото и лошото в него и участта, която сам си е подготвил. За да не се превърне последният ни дъх в огледалото, в което ще наблюдаваме участта си с разкаяние, трябва да изживеем живота си на раби на Аллах, по правия път, в благо..

Пътешествие В Тайнствения Свят На Свещения Коран

(0)
8.00€

     Каква книга е Свещеният Коран? Как може да съдържа толкова точна и безпогрешна информация като е написан преди векове ? Как ни казва неща, които се откриват столетия по-късно? На кого разкрива своите тайни Корана? Кой може да го разбере правилно? Как дори най-големите учени остават в изумление пред Корана! Как се случваха чудесата преди векове..

Размисъл Върху Вселената, Човека И Свещения Коран

(0)
5.00€

     Когато разумът разсъждава върху човека, вселената и огледалото отразяващо истините в тях - Свещения Коран, достига до резултат, който е като необработен метал, изваден от недрата на земята. Сърцето е това, което превръща тези сурови метали в завършени предмети. Сърцето е центърът на духовните усещания и преживявания, и на чувствата. Както съби..

Разумът и философията през погледа на Исляма

(0)
5.00€

     Какво е мястото на философията в Исляма? До къде може да достигне „разума“, който според философията е най-важното средство за достигане до познанието? Способна ли е „везната“ на разума да претегли всички истини? Как да продължим напред, когато разумът достигне предела си и остане безсилен?“ Тези въпроси вълнуват човечеството от миналото до на..

Showing 1 to 14 of 14 (1 Pages)