Albanian

Albanian

Grid View:

101 Hapa N? Edukim

(0)
2.50€

     Libri “101 Hapa në Edukim shpalos parimet themelore të bazuara në traditën Islame  në mënyrë shumë lakonike dhe të qartë. Libri përbën një manual të çmuar për mësuesët në rrugëtimin e tyre në edukimin e brezave të rinjë.Osman Nuri Topbash..

101 Parime n? Sh?rbim

(0)
5.00€

     Ky libërth përbledh parimet bazë që duhen respektuar nga çdo shërbyes në rrugë të fesë. Për realizimin e këtij libri u përfitua edhe nga libri “ Shërbimi” dhe “Vakëfi, dhurimi dhe shërbimi”Osman Nuri Topbash..

?do Gj? Flet Me Ne

(0)
5.00€

     Në librin që keni në duar, pothuajse të gjitha krijesat do të flasin! Do të bisedojnë me ju! Duke filluar nga dielli e deri tek ajri, nga pemët e deri tek zogjtë, nga insektet e deri tek krijesat që nuk shihen me sy, çdo krijesë do ta tregojë vetveten! Do të japin njohuri të urta nga jeta e tyre dhe do t’ju ofrojnë juve nga të fshehtat që mbar..

Ab?c?ja e Kur'anit

(0)
5.00€

     Abëcëja e Kuranit është  përgatitur në mënyrë të thjeshtë për të ndihmuar, nxënësit të lexojë rrjedhshëm dhe të përvetësojë mirë leximin e Kur’anit për një kohë të shkurtër. Abëcëja e Kuranit e ndarë në dy etapa. Etapa e parë konsiston në mësimin e shkronjave arabe, lidhjet e tyre në fjali, përdorimin e zanoreve dhe leximin e fjalëve dhe fjali..

Arsyeja Dhe Filozofia N? K?ndv?shtrimin Islam

(0)
5.00€

     Arritja e një niveli të lartë zhvillimi shkencor, teknik dhe teknologjik vetëm në saje të respektimit të metodave racionaliste dhe empiriste nga ana e perëndimit, ka krijuar dhe përhapur idenë e gabuar midis popujve myslimanë se zhvillimi është i mundur vetëm përmes filozofisë racionaliste, e cila predikon hyjnizimin e arsyes duke mënjanuar fe..

Botekuptimi Islam

(0)
7.00€

     Lexues të shtrenjtë! Meqë Botëkuptimi Islam është parashtruar nga ana e Zotit të gjithëdijshëm e gjithëpërfshirës, është në përputhje të plotë dhe absolute me natyrën e njeriut dhe të vërtetat e gjithësisë. Prandaj, ata që nuk munden ta rrokin dhe konceptojnë përmbajtjen e pasur të këtij botëkuptimi për sa u përket parimeve të përgjithshme të ..

Bujana - 1

(0)
2.00€

     Sëria e librave “ Historitë e Bujar çamarrokut”  janë tregime për fëmijë të grup moshave 7-9 vjeç. Tregimet janë të mbushura me supriza nga më të ndryshmet të cilat edukojnë dhe nxisin fuqinë imagjinate tek fëmijët.Hale Gyrgyl Xhanat..

D?shira P?r T? Lexuar - 6

(0)
2.00€

     Sëria e librave “ Historitë e Bujar çamarrokut”  janë tregime për fëmijë të grup moshave 7-9 vjeç. Tregimet janë të mbushura me supriza nga më të ndryshmet të cilat edukojnë dhe nxisin fuqinë imagjinate tek fëmijët.Hale Gyrgyl Xhanat..

Dyzet Hadithe me Tregime P?r F?mij?

(0)
4.00€

     Libri “Dyzet hadithe me tregime për fëmijë” është një buqetë me hadithe të zgjedhur nga Pejgamberi (a.s). Hadithet për të qenë sa më konkret për fëmijët janë të shoqëruar me tregime.Prof. Dr. M.Jashar Kandemir..

E Drejta Islame (Fikh) - 1

(0)
15.00€

     Ky libër është përgaditur për t’i ardhur në ndihmë nxënsëve të medresesë. Libri E DREJTA ISLAME (Fikh) është ndarrë në tre libra, në librin e parë trajtohet lindja e shkencës së Fikhut dhe shkurtimisht historia e shkencës së Fikhut, njekohësisht rajtohen edhe burimet e shkencës së Fikhut, për të kaluar në trajtimin e pastërtisë dhe Namazit. Në..

E Drejta Islame (Fikh) - 2

(0)
15.00€

     Ky libër është përgaditur për t’i ardhur në ndihmë nxënsëve të medresesë. Libri E DREJTA ISLAME (Fikh) është ndarrë në tre libra, në librin e parë trajtohet lindja e shkencës së Fikhut dhe shkurtimisht historia e shkencës së Fikhut, njekohësisht rajtohen edhe burimet e shkencës së Fikhut, për të kaluar në trajtimin e pastërtisë dhe Namazit. Në..

E Drejta Islame (Fikh) - 3

(0)
15.00€

     Ky libër është përgaditur për t’i ardhur në ndihmë nxënsëve të medresesë. Libri E DREJTA ISLAME (Fikh) është ndarrë në tre libra, në librin e parë trajtohet lindja e shkencës së Fikhut dhe shkurtimisht historia e shkencës së Fikhut, njekohësisht rajtohen edhe burimet e shkencës së Fikhut, për të kaluar në trajtimin e pastërtisë dhe Namazit. Në..

Enigma e Dashurise Per Allahun Dhe Profetin

(0)
4.75€

     Ky libër që po ju ofrohet, lexues të dashur, me titullin Nga lulishtja e zemrës: Enigma e dashurisë për Allahun dhe Profetin, përbëhet nga shkrime të ndryshme të marra në dorë duke përfituar nga vesa e intimitetit të klimës së njerëzve me kulturë të lartë shpirtërore, me qëllimin esencial për të qëndisur në zemra dashurinë për Allahun (xh.sh) ..

Feja Ime e Bukur - 1

(0)
11.00€

     Në përgatitjen e këtij libri patëm kujdes: Çdo temë të fillojë me një tregim, në mënyrë që dashuria dhe interesi juaj ndaj njohurive fetare të vijë duke u shtuar, Të vendosen brenda kornizash ajetet Kuranore dhe hadithet e Pejgamberit, që janë burimet më të rëndësishme të fesë islame, me qëllim theksimin e tyre. Asnjë nga urdhrat dhe ndalesat ..

Showing 1 to 15 of 65 (5 Pages)