Tefsir ve Kur'an

Grid View:

365 Kuran Kelimesi

(0)
50.00€

365 Kur'an Kelimesi Yayınevi: ERKAM YAYINLARI Yazar: Murat Arslan Bu kitap, “Dilde Devrimcilik” adı altında milletin, Kur’an kelimelerinden uzaklaştırılmaya, ruh kökünden koparılmaya çalışıldığı bir dönemde, “Günde bir, yılda 365 Kur’an kelimesi öğrenelim” çağrısının hayata geçirilmesine yardımcı olmak gayesiyle hazırlanmıştır. Mâlumdur..

Allah Kimleri Sever

(0)
20.00€

Allah Kimleri Sever Yayınevi: ERKAM YAYINLARI Yazar: Semih Yolaçan   Allah kimleri sever? Bu soru Müslüman'ın gündeminde hep olmalı. O [c.c], kimleri sevdiğini Kitab-ı Kerim'inde açıklıyor. Semih Yolaçan Allah'ın sevdiği davranış sahiplerini ve sevmediklerini beyan ettiği ayetleri tek tek ele alıp, hadis-i şerifler ışığında değerlendir..

Allah Kimleri Sevmez

(0)
20.00€

Allah Kimleri Sevmez Yayınevi: ERKAM YAYINLARI Yazar: Semih Yolaçan  Allah Teala’nın kimleri sevdiğini bilmek kadar, kimleri sevmediğini de bilmek, müttakiler sınıfına girebilmek için önemli bir husus olmaktadır. Bu düşünceden yola çıkarak, Allah Teala’nın kimleri sevmediğini araştırmanın faydalı bir çalışma olacağını düşündük. Bu konuda e..

Bakara Sûresi Tefsiri

(0)
27.50€

Bakara Sûresi Tefsiri Yayınevi: ERKAM YAYINLARI Yazar: M.Sami Ramazanoğlu (k.s)   Bakara Sûresi Tefsiri, seçilmiş sohbetler demeti. Yüreğinde bir hasret taşıyanlara doyumsuz sohbetlerin halâvetini sunuyor. Okuyanı, namazdan infaka, oruçtan hacca uzanan mücâhede yolunda bir yürüyüşe teşvik ediyor.  ..

Bedir Gazvesi ve Enfal Suresi Tefsiri

(0)
19.00€

Bedir Gazvesi ve Enfal Suresi Tefsiri Yayınevi: ERKAM YAYINLARI Yazar: M.Sami Ramazanoğlu (k.s) Bedir Gazvesi ve Enfal Suresi Tefsiri   Sa’d ibn-i Muaz -radıyallahu anh-: «- Yâ Rasûlallah! Biz sana inandık, taraf-ı Bârî’den getirdiğin Kur’an’ın hak olduğuna itikad ve itimâd ettik ve sana itâat ve ittibâ etmek üzere ahd ü misak eyledik. Na..

Cennetin İlk Sözü

(0)
22.50€

Cennetin İlk Sözü Yayınevi: ERKAM YAYINLARI Yazar: Cafer Durmuş   Cennet'in İlk Sözü Kur'an-ı Kerim'i asrın idrâkine taşıyan halkaya, siz de bir yerden omuz vermelisiniz. Okuyup düşündükleriniz, konuştuklarınız sizi hep âyetlerle buluştursun. Bir söz söyleyin ki, binlerce çoğalsın. Oku, düşün, anla ve yaşa... Yaptıklarınız içinizdeki Kuran ..

Esma-i Hüsna ile Yakarış

(0)
4.50€

Esmâ-i Hüsnâ ile Yakarış   Yayınevi: ERKAM YAYINLARI Yazar: Dr. Fuat Akpınar   Yaradana kulluktaki gayretlerini, Rasûlullah (s.a.v.)’in sün­net-i seniyyesine sadakatlerinde gördüğümüz tüm ehlibeyt-i Rasûlallah, Ashâb-ı Kirâm ve bilcümle Mü’min-Mü’minat’ın Esmâ-i Hüsnâ’dan nasiplenerek kullukta nasıl zirveleştiklerini öğrendikçe, bizl..

Esmaü-l Hüsna

(0)
12.50€

Esmaü-l Hüsna Yayınevi: ERKAM YAYINLARI Yazar: Ali Bilge Şahin İNTEGRAL KAPAK 4 RENK BASKI   Mukaddime Gece değilim Geceye tapan da değilim Güneşin hizmetçisiyim Güneşten haber veririm İmâm-ı Rabbâni Hamd etmenin ve şükretmenin kendisine mahsus olduğu yüce Yaratıcı’ya hamd edip şükrederim. O bana bilmediğimi öğretti. Allah..

Eşsiz Mucize Kur’an

(0)
7.50€

Eşsiz Mucize Kur’an Yayınevi: ERKAM YAYINLARI Yazar: Komisyon - Çeviri (Gray Miller)      Kur’an’ın ne bir şair, ne bir mecnun ne de bir sihirbaz sözü değil, aksine Yüce Kudret’in, kulu ve resulü Muhammed (s.a.v.)’a indirdiği ilahi bir vahiy olduğunu anlatıyor. “Eşsiz Mucize Kur’an” bir çeviri .... Yoğun, yorucu, teori ve mantıksal anlatım..

Fatiha Suresi Tefsiri

(0)
6.50€

Fatiha Suresi Tefsiri Yayınevi: ERKAM YAYINLARI Yazar: M.Sami Ramazanoğlu (k.s) Fatiha Sûresi, Kurana edeple girişin mükemmel kapısı. Kitabın anahtarı. Günde en az kırk kez okuyoruz onu. Merhum Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, mü'min gönülleri Fatiha Sûresi ikliminde nefes almaya çağırmış. 0 mübarek sûreyi açıklayan en veciz ifadelerd..

Güzel Söz Çağrısı

(0)
22.50€

Güzel Söz Çağrısı Yayınevi: ERKAM YAYINLARI Yazar: Cafer Durmuş   ÖNSÖZ Bizleri Yüce Kitab’ına muhatap kılan Rabbimiz’e nihayetsiz hamd ü senâlar olsun. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına salât u selâm olsun. Elinizdeki kitabı oluşturan yazılar sade, anlaşılır bir üslupla kaleme alınmıştır. Konular herke..

Hakk'ın Daveti Kur'an-ı Kerim Meali Ve Tefsiri

(0)
320.00€

Hakk'ın Daveti Kur'an-ı Kerim Meali Ve Tefsiri Yayınevi: ERKAM YAYINLARI Yazar: Prof.Dr.Ömer Çelik Hat; De ki:''hak geldi;batıl yıkılıp gitti.Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur.''(isra 17/81)   Bizleri iman ile şereflendiren; kalplerin hayatı, ruhların gıdası ve gönüllerin şifâsı Kur’ân-ı Kerîm’e muhatap kılan; rızâsı istikâmetinde yaşanan..

Hucurat Suresi Tefsiri

(0)
13.00€

Hucurat Suresi Tefsiri Yayınevi: ERKAM YAYINLARI Yazar: Zehra Eriş Önsöz Bizleri imanın huzuruna ulaştıran, yaratılanların en şereflisi “insan” kılan, Hz. Muhammed’e r ümmet olmakla şereflendiren, Yüceler Yücesi Rabbimize hamd-u senâlar olsun. Dünya hayatında örneğimiz, ahirette ise şefaat umudumuz, Hz. Muhammed’e r sonsuz salât-u selâm ols..

Hz. Ebu Bekir'in Kuran'a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri

(0)
35.00€

Hz. Ebû Bekir (r.a)'ın Kur'ân'a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri Yazar: Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya Erkam Yayınları Hz. Ebû Bekir cahiliye döneminde gayet azimli, tecrübeli, bilgili, firasetli, fedakâr ve g.zü pek bir insan olarak tanınmıştır. Onun, bu vasıflarıyla müslüman olması, İslâm’a ve Kur’ân’a ciddî hizmetlerde bulun ma sını sağlamıştı..

Kalbi Hayat

(0)
20.00€

Kalbi Hayat    Yayınevi: ERKAM YAYINLARI  Yazar: Dr.Adem ERGÜL      Ruhumuzu ve manevî hayatımızı diriltici bir muhtevaya sahip olan bu güzle kitap, dört bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde kalp kavramı ve onunla yakın anlamlı kelimeler tahlil edilmiş, kalp konusuyla ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.   Bi..

Showing 1 to 15 of 46 (4 Pages)